Ungas livsval

22/11 2023 av Erik Lundgren

Ämnen: , , ,

Gängkriminaliteten tar allt större medialt utrymme.  I en demokrati är det tydligt att det föranleder politiska åtgärder. De politiska partierna är rätt ense om ökat stöd till polisen och fler personer i fängelse. Unga människor kan inte dömas till fängelse under en viss ålder. Kriminalitetens företrädare har insett att det gör det klokt att värva unga, eftersom det innebär mindre risk att hamna i fängelse för att utföra kriminella uppdrag.

Det har lett till politiska förslag om ändrade strafftider. Om brottet är grovt bör det kunna leda till livstids fängelse.

Det förefaller mig underligt att unga människor skulle väga risken för att sitta inspärrad en lång tid av livet mot de inkomster som de kriminella värvarna erbjuder. Som jag ser det handlar det snarast om vad en ung människas vill göra med sitt liv, att göra gott eller ont. En normativ fråga, förmodligen utanför det politiska arbetsfältet.

Kyrkorna har här en viktig uppgift. I konfirmandarbetet träffar kyrkorna unga. Vilken strategi har kyrkorna för att påverka unga människors livsval? Det är en större fråga än en politisk åtgärd inom ramen för den nye polischefens arbetsuppgifter. Här ser jag en uppgift för de vuxna som snart skall fylla kyrkorna med adventssånger.