Tro och vetande

13/1 2018 av

Tro och vetande är en klassisk konflikt som länge har följt religionen. När tron säger något om den materiella verkligheten som inte stämmer med det naturvetenskapen vet, då är tron falsk. När jag som forskare får veta att bara vissa sträckor av DNA uttrycks som delar av ett protein, så vet jag något om det […]

läs mer
Fröding en midsommardag

22/6 2013 av

Midsommardag och jag läser dikter av Fröding. Ute regnar det, en dag för kontemplation och vila. Från sina undandragna platser, på hospital, kuranstalter eller vindsrummet i byn betraktade och beskrev han så levande mäniskors liv, personligheter och åthävor. Då som nu, känner man igen lyckan och längtan i det lilla, stridigheter, småaktigheter, jämförelser och rangordningar. […]

läs mer
Tomten och Jesusbarnet – om absurditeter och paradoxer

5/12 2011 av

I morse läste jag en artikel på New York Post om en grundskolelärare som i lektion med barn i andra klass om Nordpolen lärde ut att tomten inte finns. Några föräldrar hade då upprörts av detta. Om deras barns storebror hade berättat samma – menade de, så hade han blivit straffad. Nu var det alltså […]

läs mer